OSTiDM Kontakt

Numer konta bankowego

W tytule przelewu prosimy wpisać Imię i Nazwisko
Kursanta, oraz za jaki KURS i miesiąc dokonują Państwo płatności

Dane do przelewu za:

Kursy Tańca dla dorosłych – Początkujący / Zaawansowany (solo i pary)
Centrum Tańca Crea Dance Sp.J.
Al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn
PKO BP SA
05 1020 3541 0000 5102 0172 2859


Kursy Tańca dla dorosłych – Medalowe / Kluby
Centrum Tańca Wasilewski-Felska Karolina Felska
Al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn
PKO BP SA
05 1020 3541 0000 5102 0172 2859


Zajęcia dla dzieci i młodzieży – Mini Mini / Przedszkolaki / Balet / Kids Club
Centrum Tańca Wasilewski-Felska Karolina Felska
Al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn
PKO BP SA
10 1020 3541 0000 5902 0219 2342


Urodzinki dla dzieci i młodzieży
Centrum Tańca Wasilewski-Felska Karolina Felska
Al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn
PKO BP SA
92 1020 3541 0000 5502 0221 9871
tytułem „ Gry i zabawy edukacyjne, imię i nazwisko dziecka, data i godzina urodzinek”


Zajęcia Fitness
Centrum Tańca Crea Dance Sp.J.
Al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn
PKO BP SA
05 1020 3541 0000 5102 0172 2859

Honorujemy karty:http://m.eranova.pl/2017/07/orig/ok-szstem-2399.jpg