OSTiDM Tropicana Cup Kontakt

Numer konta bankowego

W Tytule Przelewu Proszę wpisać Imię i Nazwisko
Kursanta, oraz za jaki KURS i miesiąc dokonują Państwo płatności

Dane do Przelewu
Centrum Tańca Crea Dance s.j. Karolina Felska Krzysztof Wasilewski
Al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn
Nazwa skrócona: Centrum Tańca CREA DANCE s.j.
05 1020 3541 0000 5102 0172 2859