OSTiDM Kontakt

Eranova nadal otwarta!!!

Kochani!

Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia! Jesteśmy i będziemy funkcjonować w dalszym ciągu!
Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem, oczywiście przy zachowaniu aktualnych restrykcji, zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Chcielibyśmy bardzo Wam podziękować, że jesteście z nami. Z związku z licznymi pytaniami, które dziś się pojawiają chcielibyśmy przekazać oficjalną informację, dotyczącą naszej pracy i działalności w najbliższym czasie.
Jak zapewne wielu już z Was wie od soboty 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa, a Olsztyn znajdzie się w strefie czerwonej.
Centrum Tańca Crea Dance ze względu na edukacyjny charakter działalności może funkcjonować i organizować zajęcia w Eranova.
Pozostajemy w pełnej gotowości do reakcji na kolejne decyzje Rządu w obliczu zmieniającej się sytuacji w naszym kraju. O kolejnych podjętych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Bezpieczeństwo kursantów, uczestników zajęć prozdrowotnych oraz pracowników CT Crea Dance jest naszym priorytetem, dlatego podjęliśmy działania mające zapewnić wszystkim komfortowy pobyt w naszej szkole podczas zajęć tanecznych oraz gimnastycznych.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażeń w naszym obiekcie stosowane są procedury, przygotowane w oparciu o zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz dodatkowe działania.

Przypominamy o zasadach obowiązujących w Eranova:

– Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (za wyjątkiem zajęć tanecznych oraz gimnastycznych).
– Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni.
– Zachęcamy do opłacania zajęć płatnościami bezgotówkowymi.
– Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona twarzy podczas kichania/ kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
– Po wyjściu z garderoby kluczyki należy wrzucić do specjalnie przygotowanych w recepcji pojemników w celu ich późniejszej dezynfekcji.
– Uczestnicy zajęć tanecznych dla dzieci mogą być przyprowadzani i odbierani wyłącznie przez opiekunów/rodziców bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
– Należy na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące funkcjonowania CT Crea Dance w Eranova.
Dodatkowo, w trosce o zdrowie swoje i innych prosimy o bezwzględną rezygnację z udziału w zajęciach, jeśli:
– u Państwa lub Państwa dziecka występują jakiekolwiek objawy przeziębienia lub grypy
– są Państwo objęci kwarantanną lub izolacją
– w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo kontakt z osobą z prawdopodobieństwem zakażenia, zakażoną lub chorą na COVID-19.