Dotacja | eranova.pl

OSTiDM Kontakt

Dotacja

Budowa budynku wraz z wyposażeniem została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.


http://m.eranova.pl/2014/07/orig/tabl-pamiatkowa-1-1123.jpg


http://m.eranova.pl/2014/07/orig/tabl-pamiatkowa-2-1124.jpg